Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések
 
1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a „Lüster” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett (a továbbiakban: Szolgáltató) www.napfenycsillar.hu weblapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat, továbbá e szolgáltatásokat igénybe vevő) vásárlók jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 
Cégnév: „Lüster” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: „Lüster” Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Kossuth utca 6.
E-mail cím: napfenycsillar@gmail.com
Telefonszám: 06/1/466-7149
Cégjegyzékszám: 19-09-517790
Adószám: 25276079-2-19
Nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
 
1.2 A jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Szolgáltató által a www.napfenycsillar.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező vevők (a továbbiakban: Vevő vagy Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amelyet a Szolgáltató a www.napfenycsillar.hu weboldalon keresztül nyújt az Vevő részére.
 
1.3 A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") rendelkezései szerint fogyasztónak minősül (a továbbiakban: Fogyasztó).
 
1.4 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.napfenycsillar.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.
 
1.5 A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mellett a Szolgáltató és Vevő jogaira, és kötelezettségeire, valamint a Felek között fennálló jogviszonyra elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") rendelkezései az irányadóak.
 
1.6 Jelen ÁSZF tárgya azok a szerződési feltételek, amelyeket a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a Vevők közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg ugyan nem tárgyaltak meg, azonban a Szolgáltató a Vevők figyelmét az ÁSZF fellelhetőségére előzetesen felhívta, valamint az ÁSZF megismerését a megrendelés elküldését megelőzően a Szolgáltató honlapján lehetővé tette. Jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltató által megkötött szerződésre, a felek közötti jogviszonyokra külön és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó. Az ÁSZF weboldalon rendelés során való elfogadásával a Vevő elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek tekinti.
 

Szerződés létrejötte

 
2. Megrendelés menete
 
2.1 A www.napfenycsillar.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. A www.napfenycsillar.hu weboldalon forgalmazott áruk megrendeléséhez szükséges az Vevő regisztrációja, valamint a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a további felhasználási feltételek foglalt rendelkezések kifejezett elfogadása.
 
2.2 A regisztráció a www.napfenycsillar.hu weboldalon található „regisztráció” ikonra való kattintással kezdeményezhető. A regisztráció feltétele a jelen ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató, valamint a további felhasználási feltételek Vevő általi elfogadása. A regisztráció során a Vevő úgy nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és azokat kifejezetten elfogadta. Az Vevő köteles a regisztrációs adatlapot maradéktalanul kitölteni, ennek megfelelően a név, e-mail cím, valamint jelszó megadása kötelező, megrendelés esetén pedig a szállítási, számlázási adatok Szolgáltatóval való közlése is kötelező.
A regisztrációt, illetőleg az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató, valamint a további felhasználási feltételek elfogadását követően kerülhet sor a megrendelésre.
 
2.3 A Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, amely arra vezethető vissza, hogy az Vevő a regisztráció során, vagy a megrendelése tekintetében a Szolgáltató által lényegesnek tartott adatokat hibásan, vagy pontatlanul, vagy tévedésből adott meg. Abban az esetben, ha a Vevő észleli, hogy hibás vagy pontatlan adatokat adott meg a regisztráció során, akkor azokat a „saját fiókon” belül a „profil szerkesztése” ikonra való kattintással megváltoztathatja.
Leadott megrendelést érintő adatok módosítására központi e-mail címünkön van lehetőség.
 
2.4 Abban az esetben, ha az Vevő regisztrációs adatai, vagy megrendelése során közölt adatok értelmezhetetlenek, vagy a valódiságuk vitatott, a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését az Vevő által megadott e-mail címre megküldött üzenetével megtagadni. Ilyen esetben a regisztráció, illetve megrendelés érvénytelennek minősül.
 
2.5 A Szolgáltató által a www.napfenycsillar.hu weblapon forgalmazott áruk leírását, jellemzőit az Vevő az árura kattintva ismerheti meg, azonban az áruk részletes tulajdonságait a jogszabályi előírások szerint az áruhoz mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. 
 
2.6 A vételár minden esetben a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza és magyar forintban értendő. Az áruk vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét; a szállítási költség külön díjtételt képez. A szállítási költségekről szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 3.4. pontja alatt található.
Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott, a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontjában hatályos rendelkezésnek megfelelő mérték.
 A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, , esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél egyoldalú nyilatkozattal elállhat vásárlási szándékától a helyes ár közlésétől számított 14 napon belül.
 
2.7 A www.napfenycsillar.hu weboldalon található egyes áruk megrendelése ténylegesen az alábbiak szerint történik:
A Vevő a megrendelni kívánt árut az adott árura kattintást követően megjelenő, az áru részletes adatait ismertető oldalon található, az „kosárba tesz“ gomb használatával teheti a Bevásárlókosarába. A Bevásárlókosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes áruk kívánt mennyisége; illetve itt van módja az Vevőnek a szállítási módokról és azok költségeiről tájékozódni és a számára megfelelő szállítási módot kiválasztani. Amennyiben az Vevő egy, a Bevásárlókosárba helyezett árut mégsem kíván megvásárolni, az a Bevásárlókosárból az „X“ ikonra kattintással a törölhető. Amennyiben a Vevő a Bevásárlókosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintással léphet tovább, ahol köteles megadni a számlázási és szállítási adatokat (név, számlázási és szállítási cím, valamint a „megjegyzés” rovatban esetlegesen telefonszám). Ezt követően kerül sor a fizetési mód kiválasztására. Amennyiben a Vevő a fizetési módot kiválasztotta, esetleges megjegyzéseit megtette, akkor a „Tovább“ gomb megnyomásával a megrendelés feladása előtt ellenőrizheti a megrendelése adatait, egyben módosíthatja a számlázási és szállítási címet, valamint a fizetés módját. Az Vevő – regisztrációtól függetlenül – a „Rendelési áttekintés“ felületén a megfelelő négyzet kipipálásával nyilatkozik a jelen ÁSZF elfogadásáról, ez a megrendelés elküldésének előfeltétele.
A megrendelés feladására a „Rendelés megerősítése” feliratra való kattintással kerül sor, amely az Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Az Vevő megrendelése szerződéses ajánlatnak minősül.
 
2.8 A Szolgáltató által működtetett elektronikus rendszer a megrendelés beérkezését követően automatikus válaszüzenetet generál, amely nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. A Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról, és annak rögzítéséről a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül külön visszaigazoló e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.
Ha a visszaigazoló e-mail az Ügyfél részére nem érkezik meg a megrendelés beérkezését követő 10 munkanapon belül, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel és jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszűnik
 
2.9 A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik. Az esetlegesen felmerülő sürgős információkat a Szolgáltató telefonon egyezteti az Vevővel, amennyiben az Vevő a telefonos elérhetőségét a „Megjegyzés” rovatban feltüntette, és ezzel a Szolgáltató részére elérhetővé tette. Abban az esetben, ha a megrendelés telefonos egyeztetésre nincs lehetőség, a megrendelés teljesítésének az időtartama meghosszabbodhat.
 
2.10 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt áruhoz, szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, az áru, szolgáltatás árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vevőhez megérkezettnek, amikor az részükre hozzáférhetővé válik.
 
2.11 Abban az esetben, ha a Szolgáltató az Vevő áru megvásárlására vonatkozó ajánlatát az előző bekezdésben rögzített e-mailben elfogadja, akkor a Felek között a szerződés a jelen ÁSZF-ben, Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a további a honlapon feltüntetett további felhasználási feltételekkel és a visszaigazoló e-mailben foglalt feltételekkel létrejön.
 
2.12 A megrendelés e-mail útján történő visszaigazolásával létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a magyar jogszabályok, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az Elkertv-ben foglaltak irányadóak. A szerződéskötés magyar nyelven történik. Amennyiben az Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: "Fogyasztó") a szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet is irányadó, ez esetben a Szolgáltató szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követően azt a hatályos jogszabályban meghatározott határidőig őrzi.
A Szolgáltató és az Ügyfél egymás közötti jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonyokban a teljesítés helyének Magyarország tekintendő, függetlenül attól, hogy az Ügyfélnek melyik országban van a lakcíme, székhelye, fióktelepe vagy telephelye.
 
2.13 A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a szerződés a Felek között azért nem jön létre, mert az Vevő helytelen e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem képes e-mailt fogadni.
 
 
3. Szállítási és fizetési feltételek
 
3.1. Az Vevő választása szerint igényelheti a megrendelt áru személyes átvételét a Szolgáltató valamely üzletében, vagy az általa megrendelt áru házhozszállítását választhatja.
 
3.2. A megrendelt áruk a Szolgáltató üzletében történő átvétele díjmentes. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét arra, amennyiben az áru üzletben történő átvétele mellett dönt, úgy a vételár Szolgáltató B3 Takarékszövetkezetnél vezetett 73900236-18214734 számú bankszámlájára történő átutalásával előre (az áru átvétele előtt), vagy átvételkor az üzletben készpénzben teljesíthető, illetve a vételár kiegyenlítése bankkártyás fizetéssel és utánvétes vásárlással is lehetséges. A házhozszállítással kiküldött termékek teljes összegét ki kell egyenlíteni online bankkártyás fizetéssel a weblapon keresztül. A futárszolgálattal kiküldött rendelések utánvéttel történő vásárlása esetén az Ügyfél a csomag átvételekor a futárnak fizethet bankkártyával és készpénzzel is.
Az online bankkártyás fizetések (OTP Simple Pay) a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 
3.3. Szolgáltató az alábbi helyszíneken a következő üzletekkel rendelkezik.
(1) Budapesti üzlet nyitvatartási ideje [1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 30.]:
Hétfő: 10.00-17.30
Kedd: 10.00-17.30
Szerda: 10.00-17.30
Csütörtök: 10.00-17.30
Péntek: 10.00-17.30
Szombat: 10.00-13.00
Vasárnap: Zárva
E-mail: napfenycsillar@gmail.com
Telefon: +36/1/466-7149
 
(2) Veszprémi Kossuth u. 6. sz. alatti üzlet nyitvatartási ideje:
Hétfő: 9.00-17.30
Kedd: 9.00-17.30
Szerda: 9.00-17.30
Csütörtök: 9.00-17.30
Péntek: 9.00-17.30
Szombat: 9.00-12.00
Vasárnap: Zárva
E-mail:napfenycsillar@gmail.com
Telefon: +36/88/329-822
 
(3) Veszprémi Viola u. 2. sz. alatti üzlet nyitvatartási ideje:
Hétfő: 8.30-17.00
Kedd: 8.30-17.00
Szerda: 8.30-17.00
Csütörtök: 8.30-17.00
Péntek: 8.30-17.00
Szombat: 9.00-12.00
Vasárnap: Zárva
E-mail: napfenycsillar@gmail.com
Telefon: +36/88/788-940
 
A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég (a GLS Futárszolgálat) igénybevételével juttatja el az Vevő által megjelölt szállítási címre.
 
3.4. Házhoz szállítási díj:
(1) Bruttó 30.000Ft. összeget meghaladó vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.
(2) Bruttó 30.000Ft. összeget meg nem haladó összegű vásárlás esetén a kiszállítás díja bruttó 1.800,-Ft.
 
3.5. A megrendelt áruk házhozszállítása esetén a csomagküldési díjat, fuvardíjat magában foglaló szállítási díjat a Vevő viseli, a szállítás díja a szállítási mód kiválasztásánál van feltüntetve, és a megrendelést összesítő képernyőn, a számlán és a megrendelést visszaigazoló e-mailben is szerepel. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a www.napfenycsillar.hu weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk szállítási díját nem befolyásolja.
Ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Szolgáltató felhívja az Vevő figyelmét arra, hogy a külön-külön leadott megrendelések utólagos összevonása nem igényelhető; ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot több megrendelt cikk egy szállításba történő összevonására.
 
3.6.  A www.napfenycsillar.hu weblapon forgalmazott áruk kizárólag Magyarországon kerülnek kiszállításra. A szállítás várható időpontjáról a GLS Futárszolgálat tájékoztatja a Vevőt, aki köteles a jelzett, illetve egyeztetett időpontban átvenni a megrendelt szállítmányokat.
 
3.7. A megrendelt árut/árukat a GLS Futárszolgálat munkatársai munkanapokon 8 és 18 óra között szállítják ki az Vevő által jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően megadott, a Szolgáltató által a visszaigazoló e-mailben rögzített címre. Ha a kézbesítés sikertelen a futár értesítőt hagy a címen, és a kiszállítást a következő munkanapon ismét megkísérli. Amennyiben a futárszolgálat a csomagot a megrendelő hibájából nem tudja kézbesíteni, és ezáltal a csomag sikertelen kézbesítés miatt visszaérkezik a feladás helyére, úgy a megismételt feladás, valamint a tárolás költségeit a címzett viseli.
 
3.8. Az általános szállítási határidő gyártónként változó és tájékoztató jellegű. A készleten lévő áruk esetében a szállítási határidő általában 2-3 munkanap, egyéb esetekben hozzávetőlegesen 7-10 munkanap. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja a 10 munkanapot, a Szolgáltató az adott megrendelés feldolgozását követően haladéktalanul telefonon vagy e-mailben tájékoztatja a Vevőt. Abban az esetben, ha a kiszállítás várható időpontja az Vevő részére nem megfelelő, akkor a Szolgáltató a Vevő e-mailben rögzített kérésének megfelelően a megrendelést módosítja, vagy törli.
 
3.9. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét arra, amennyiben a futárszolgálat kézbesítését választotta, akkor az áru átvételekor győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről. Abban az esetben, ha a Vevő a csomagolást sérültnek ítéli meg, a csomag felbontását követően ellenőrizze az áru épségét. Amennyiben a megrendelt árun sérülés található, a Vevő köteles a futárszolgálattól annak jegyzőkönyvben való rögzítését kérni. 
 
3.10. Amennyiben a Szolgáltató a Vevő által megrendelt áruk kiszállítását csak több részletben tudja teljesíteni, akkor az ezzel felmerülő többlet futárköltséget a Szolgáltató átvállalja legfeljebb bruttó 20.000.-Ft. összeg erejéig.
 
3.11. GLS futárszolgálattal való kiszállítás esetében a vételár utánvéttel készpénzben vagy bankkártyás online fizetéssel teljesíthető. Ebben az esetben a Vevő készpénzzel fizet a futárszolgálatnak. Az áru átadásának feltétele a számlán rögzített vételár, illetve az esetleges szállítási díj maradéktalan kiegyenlítése.3.12. Szolgáltató a Vevő részére a megrendelés visszaigazolását követően, illetve a kiszállítás megkezdését megelőzően állítja ki a számlát, amelynek értéke a megrendelt házhozszállítás tekintetében közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla átadása az áru leszállításával, illetve átadásával egyidejűleg történik.
 
3.13. A vételár, illetve a szállítási díj határidőben történő maradéktalan megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Vevő megrendelését törölni, illetve a szerződéstől elállni, és ezzel felmerülő kárát a Vevővel szemben érvényesíteni.
Szolgáltató a jelen bekezdésben rögzített bármely jogosultságának érvényesítéséről a Vevőt e-mail útján tájékoztatja.
 
3.14. A Szolgáltató jogosult a bruttó 70.000.- Ft. összeget meghaladó megrendelés esetében átutalás útján vagy készpénzben a Vevőtől 30% előleget kérni. Az előleg megfizetéséről a Szolgáltató számlát állít ki. Abban az esetben, ha a Vevő az előleg megfizetését megtagadja, akkor a Szolgáltató jogosult a Vevő megrendelését törölni. Szolgáltató a megrendelés törléséről a Vevőt e-mail útján tájékoztatja.
 
3.15. Amennyiben www.napfenycsillar.hu weblapon rendszerhiba vagy egyéb okból hibás áron kerül feltüntetésre az áru, a Szolgáltató hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt az áru tényleges vételáráról, azzal, hogy a Vevő a tényleges vételár ismeretében a megrendelését e-mail útján megerősítheti, vagy a szerződéstől elállhat.
 
 
4. Elállás joga
 
4.1. A termék átvétele után a Vevő köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét és mennyiségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailjét követően a megrendelés elektronikus úton nem törölhető. A nem fogyasztó Vevő a létrejött szerződés tekintetében kizárólag a Szolgáltató jóváhagyásával gyakorolhatja elállási jogát addig az időpontig, amíg a Szolgáltató a megrendelt árut a futárszolgálat részére át nem adja. A nem fogyasztó Vevő az elállási nyilatkozatát a Szolgáltató napfenycsillar@gmail.com e-mail címére küldi meg. Ha a Szolgáltató a nem fogyasztó Vevő elállását e-mailen jóváhagyja, a megrendelés törlésre kerül, és a nem fogyasztó Vevőt fizetési kötelezettség nem terheli.
 
4.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26). kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Fogyasztót a távollevők között kötött szerződés tekintetében az elállási jog az alábbiak szerint illeti meg.
 
4.3. A Fogyasztó jogosult az áru adásvételére irányuló szerződés esetén az árunak, több áru szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott árunak, több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 
4.4. A Fogyasztó egyértelmű és világos elállási nyilatkozatát a napfenycsillar@gmail.com e-mail címére továbbítja egyértelmű elállási nyilatkozatát, vagy a vonatkozó kormányrendelet szerinti, jelen ÁSZF jelen pontjának utolsó bekezdésében rögzített elállási nyilatkozat-mintát használja, és továbbítja azt Szolgáltató részére postai úton. A jelen bekezdésben rögzített elállási nyilatkozat-minta a Szolgáltató által a Fogyasztó részére megküldött áru csomagolásához is mellékelésre kerül. A Szolgáltató az elállást e-mail útján visszaigazolja.
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta: 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: * 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
 
4.5. A Fogyasztó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltató vagy Szolgáltató által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató előzetes egyeztetés során vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A Fogyasztó kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ez arra az esetre is vonatkozik, ha az áru postai küldeményként nem küldhető vissza.4.6. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül banki átutalás útján visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is a Fogyasztó által megadott bankszámla számra.
Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). A Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.
 
A házhozszállítással kiküldött termék:
Budapest 1111. Karinthy Frigyes u. 30. szám alatti címre küldhető vissza.
 
A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. Fogyasztót  kizárólag akkor terheli a termékben bekövetkezett értékcsökkenés, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
4.6.Abban az esetben, ha a Fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék megvásárlására irányuló szerződéstől 14 napon belül egyoldalú nyilatkozattal eláll, a Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő értékcsökkenés mértéke alapján kerül megállapításra. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének (visszavitelének) költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta e költségek viselését. Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a termék visszaküldésének költségei akkor is a Fogyasztót terhelik, ha a Fogyasztó a termék házhozszállításakor, illetve a termék átvételekor gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó kérésére a Szolgáltató lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésében azzal, hogy a visszaszállítás költsége ez esetben is a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató a visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól. Fogyasztó a segítségnyújtásra irányuló igényét Szolgáltató felé e-mail útján vagy telefonon is jelezheti. 
 
A Szolgáltatónak a Fogyasztó által utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldése közvetlen költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 
4.7. A fogyasztó nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26). kormányrendelet 20. § szerinti jogát a Kormányrendelet 29. §- ában meghatározott esetekben.
 
 
5. Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás
 
5.1. A Szolgáltató általa forgalmazott áruk tekintetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított szavatossági, illetve jótállási feltételeket biztosít a Vevő részére.
 
5.2. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak.
 
5.3. A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
5.4. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását; vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő (beleértve a Fogyasztónak minősülő Vevőket is) viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
5.5. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
 
5.6. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó esetében a két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
 
5.7. Fogyasztóval kötött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 
5.8. A Szolgáltató által a Fogyasztó részére értékesített áru hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - az árut cserélje ki (termékszavatosság). Az áru akkor hibás, ha nem felel meg az árunak a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
5.9. Termékszavatossági igényt a Fogyasztó az áru a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultság elvész.
 
5.10. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, jótállási (garanciális) jogok illetik meg a bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó áruvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint az annak mellékletében felsorolt áruk (világítástechnikai áruk) vonatkozásában.
 
5.11. Jótállás (vagy garancia) esetén a Szolgáltató garantálja, hogy annak időtartama alatt az áru kifogástalanul működik. A Szolgáltató csak akkor mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az áru értékesítésekor még nem volt meg az áruban, az a teljesítés után keletkezett. A hivatkozott kormányrendeleten alapuló jótállás időtartama: 
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
A gyártó által vállalt garancia esetén a jótállás időtartama lehet hosszabb, és minden Vevőt [nem kizárólag a Fogyasztókat] megillető; a gyártó által vállalt jótállás feltételeit az Vevő az adott árucikk információs oldaláról és az áruhoz mellékelt jótállási jegyről ismerheti meg.
 
5.12. A jótállásra (különösen a jótállás esetén érvényesíthető igényekre) egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok az irányadók. A jótállás a Vevő, illetve a Fogyasztó (egyéb) jogszabályon alapuló jogait nem érinti.
 
5.13. A Fogyasztó, illetve a Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ide nem értve a kormányrendelet alapján fennálló jótállásból fakadó jogokat.
 
5.14. A Vevő (beleértve a Fogyasztót is) jótállási igényét a vásárláskor kapott eredeti jótállási jegy, illetve a teljes vételár kifizetését igazoló számla, valamint az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat bemutatása esetén érvényesítheti. Szavatossági igény érvényesítésének feltétele a teljes vételár kifizetését igazoló bizonylat.
 
5.15. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy az árut nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a kezelési, használati, illetve karbantartási utasításokat, a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el, az árut átalakították, megváltoztatták, az áru egésze vagy valamely alkatrésze természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy, vagy a Vevő nem tesz eleget kárenyhítési kötelezettségének.
 
 
6. Adatvédelem
 
A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy a regisztráció és megrendelés során közölt adatait a szerződés teljesítése, az abból származó díjak, költségek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint esetleges későbbi bizonyítás érdekében kezeli, tárolja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) és az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek, valamint a www.napfenycsillar.hu oldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. 
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá eső jogügyletek során a napfenycsillar.hu oldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat és a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. 
 
 
7. Egyéb
 
7.1.Panaszkezelés
A Vevő a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a 3.3. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. 
A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes. 
a) Szóbeli panasz 
Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30napon belül indokolással ellátott választ küld. 
b) Írásbeli panasz
 Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el. 
A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató jogszabályban meghatározott határidőig tárolja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. 
c) Jogorvoslat 
Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat
Budapest Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Telefonszám: +36 1 450 2598 
Az Ügyfél a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. 
Az Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. Az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testülethez (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.) http://bekeltet.hu/ Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (VKIK titkárság)  |  Fax: +36-88-412-150
Email: info@bekeltetesveszprem.hu  |  Web: www.bekeltetesveszprem.hu, www.veszpremikamara.hu
Online fogyasztói jogviták pártatlan, hatékony és bíróságon kívüli rendezése érdekében a Fogyasztó jogosult az Európai Unió által üzemeltetett https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU linken panaszt tenni. 
Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.
 
7.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
7.3.  Vevő hozzájárul a Cookie-k számítógépén történő tárolásához. A Cookie-k kisméretű fájlok, melyek lehetővé teszik a Szolgáltató és a Weboldalon hirdetők számára, hogy felismerjék a Vevő böngészőjét a szolgáltatás használata során, valamint a Szolgáltatás egyes részei használhatóak legyenek a későbbi használat esetén is. Amennyiben a Szolgáltató Szerződésből eredő kötelezettségei anélkül is teljesítetők, hogy a Vevő számítógépén cookie-kat tárolna, Vevő bármikor visszavonhatja a jelen pontban adott hozzájárulását.
A tárhely-szolgáltató adatai:
Cégnév: Inclust Systems Kft
Székhely: 1054, Budapest, Honvéd utca 8., 1/2.
Weboldal: inclust.com
E-mail cím:  support@inclust.com
Cégjegyzékszám: 01-09-906246
Adószám: 14492327-2-41 
 
7.4. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
Jelen ÁSZF rendelkezéseit a 2022. szeptember 07. napját követően leadott megrendelések, vagy egyedi szerződések esetében kell alkalmazni.
© Napfény Csillár Webshop 2023
Powered by wAdmin | v3.5.1 | vvortex.hu