Barion Pixel

Elállási nyilatkozat

-

1. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailjét követően a megrendelés elektronikus úton nem törölhető. A nem fogyasztó Vevő a létrejött szerződés tekintetében kizárólag a Szolgáltató jóváhagyásával gyakorolhatja elállási jogát addig az időpontig, amíg a Szolgáltató a megrendelt árut a futárszolgálat részére át nem adja. A nem fogyasztó Vevő az elállási nyilatkozatát a Szolgáltató napfenycsillar@gmail.com e-mail címére küldi meg. Ha a Szolgáltató a nem fogyasztó Vevő elállását e-mailen jóváhagyja, a megrendelés törlésre kerül, és a nem fogyasztó Vevőt fizetési kötelezettség nem terheli.

2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26). kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Fogyasztót a távollevők között kötött szerződés tekintetében az elállási jog az alábbiak szerint illeti meg.

3. A Fogyasztó jogosult az áru adásvételére irányuló szerződés esetén az árunak, több áru szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott árunak, több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

4. A Fogyasztó egyértelmű és világos elállási nyilatkozatát a napfenycsillar@gmail.com e-mail címére továbbítja, vagy a vonatkozó kormányrendeletben rögzített, megfelelően kitöltött elállási nyilatkozat-mintát használja, és továbbítja azt Szolgáltató részére. A jelen bekezdésben rögzített elállási nyilatkozat-minta a Szolgáltató által a Fogyasztó részére megküldött áru csomagolásához mellékelésre kerül. A Szolgáltató az elállást e-mail útján visszaigazolja.

5. A Fogyasztó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltató vagy Szolgáltató által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató előzetes egyeztetés során vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A Fogyasztó kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

6. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül banki átutalás útján visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is a Fogyasztó által megadott bankszámla számra.

7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kiemelt termékek

Fizetési szolgáltató:
© Napfény Csillár Webshop 2021
Powered by wAdmin | v3.5.1 | vvortex.hu