Barion Pixel

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.napfenycsillar.hu weboldalon elérhető internetes áruházban történő megrendelésekhez


1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a „Lüster” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett (a továbbiakban: Szolgáltató) www.napfenycsillar.hu weblapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat, továbbá e szolgáltatásokat igénybe vevő) vásárlók jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Cégnév: „Lüster” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: „Lüster” Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Kossuth utca 6.
E-mail cím: napfenycsillar@gmail.com
Telefonszám: 06/1/466-7149
Cégjegyzékszám: 19-09-517790
Adószám: 25276079-2-19

1.2 A jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Szolgáltató által a www.napfenycsillar.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező vevők (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amelyet a Szolgáltató a www.napfenycsillar.hu weboldalon keresztül nyújt az Vevő részére.

1.3 A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") rendelkezései szerint fogyasztónak minősül (a továbbiakban: Fogyasztó).

1.4 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.napfenycsillar.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.

1.5 A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mellett a Szolgáltató és Vevő jogaira, és kötelezettségeire, valamint a Felek között fennálló jogviszonyra elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") rendelkezései az irányadóak.

1.6 Jelen ÁSZF tárgya azok a szerződési feltételek, amelyeket a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a Vevők közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg ugyan nem tárgyaltak meg, azonban a Szolgáltató a Vevők figyelmét az ÁSZF fellelhetőségére előzetesen felhívta, valamint az ÁSZF megismerését a megrendelés elküldését megelőzően a Szolgáltató honlapján lehetővé tette. Jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltató által megkötött szerződésre, a felek közötti jogviszonyokra külön és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó. Az ÁSZF weboldalon rendelés során való elfogadásával a Vevő elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek tekinti.

Szerződés létrejötte

2. Megrendelés menete

2.1 A www.napfenycsillar.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. A www.napfenycsillar.hu weboldalon forgalmazott áruk megrendeléséhez szükséges az Vevő regisztrációja, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kifejezett elfogadása.

2.2 A regisztráció a www.napfenycsillar.hu weboldalon található adatlap kitöltésével kezdeményezhető. A regisztráció feltétele a jelen ÁSZF Vevő általi elfogadása. Az adatlap kitöltésével az Vevő úgy nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és azokat kifejezetten elfogadta. Az Vevő köteles az adatlapot maradéktalanul kitölteni, ennek megfelelően a név, telefonszám, e-mail cím, valamint a szállítási, számlázási adatok Szolgáltatóval való közlése kötelező.
Az adatlap kitöltését és az ÁSZF elfogadását követően az Vevő az általa megadott e-mail címre regisztrációs válasz e-mailt kap, a regisztráció ebben a regisztrációs válasz e-mailben szereplő linkre kattintással érvényesíthető és fejezhető be.

2.3 A Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, amely arra vezethető vissza, hogy az Vevő a regisztrációs lap, vagy a megrendelése tekintetében a Szolgáltató által lényegesnek tartott adatokat hibásan, vagy pontatlanul, vagy tévedésből adott meg. Abban az esetben, ha a Vevő észleli, hogy hibás vagy pontatlan adatokat adott meg a regisztráció során, akkor azokat a „saját fiókon” belül a „módosítás” ikonra való kattintással megváltoztathatja.

2.4 Abban az esetben, ha az Vevő regisztrációs adatai, vagy megrendelése során közölt adatok értelmezhetetlenek, vagy a valódiságuk vitatott, a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését az Vevő által megadott e-mail címre megküldött üzenetével megtagadni. Ilyen esetben a regisztráció, illetve megrendelés érvénytelennek minősül.

2.5 A Szolgáltató által a www.napfenycsillar.hu weblapon forgalmazott áruk leírását, jellemzőit az Vevő az árura kattintva ismerheti meg, azonban az áruk részletes tulajdonságait a jogszabályi előírások szerint az áruhoz mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Vevő figyelmét arra, hogy a www.napfenycsillar.hu weboldalon található egyes árukról megjelentetett áruképek tájékoztató jellegűek, az áruk tényleges megjelenése a valóságban eltérhet a www.napfenycsillar.hu weboldalon közzétett áruképektől.

2.6 A vételár minden esetben a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza és magyar forintban értendő. Az áruk vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét; a szállítási költség külön díjtételt képez. A szállítási költségekről szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 3.4. pontja alatt található.

2.7 A www.napfenycsillar.hu weboldalon található egyes áruk megrendelése ténylegesen az alábbiak szerint történik:
Az Vevő a megrendelni kívánt árut az adott árura kattintást követően megjelenő, az áru részletes adatait ismertető oldalon található, az „A bevásárlókosárhoz“ gomb használatával teheti a Bevásárlókosarába. A Bevásárlókosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes áruk kívánt mennyisége; illetve itt van módja az Vevőnek a szállítási módokról és azok költségeiről tájékozódni és a számára megfelelő szállítási módot kiválasztani. Amennyiben az Vevő egy, a Bevásárlókosárba helyezett árut mégsem kíván megvásárolni, az a „Kuka“ ikonra kattintással a Bevásárlókosárból törölhető. Amennyiben az Vevő a Bevásárlókosár tartalmát véglegesítette, a „Kasszához” gombra kattintással léphet tovább, ahol köteles megadni a számlázási és szállítási adatokat (név, számlázási és szállítási cím, telefonszám). Ezt követően kerül sor a fizetési mód kiválasztására. Amennyiben az Vevő a fizetési módot kiválasztotta, esetleges megjegyzéseit megtette, akkor a „Tovább“ gomb megnyomásával a „Rendelési áttekintéshez“ érve még a megrendelés feladása előtt ellenőrizheti a megrendelése adatait, egyben módosíthatja a számlázási és szállítási címet, valamint a fizetés módját. Az Vevő – regisztrációtól függetlenül – a „Rendelési áttekintés“ felületén a megfelelő négyzet kipipálásával nyilatkozik a jelen ÁSZF elfogadásáról, ez a megrendelés elküldésének előfeltétele.
A megrendelés feladására a FIZETÉS feliratra való kattintással kerül sor, amely az Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Az Vevő megrendelése szerződéses ajánlatnak minősül.

2.8 A Szolgáltató által működtetett elektronikus rendszer a megrendelés beérkezését követően automatikus válaszüzenetet generál, amely nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. A Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról, és annak rögzítéséről a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül visszaigazoló e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.

2.9 A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik. Az esetlegesen felmerülő sürgős információkat a Szolgáltató telefonon egyezteti az Vevővel, amennyiben az Vevő a telefonos elérhetőségét a Szolgáltató részére megadta. Abban az esetben, ha a megrendelés telefonos egyeztetésre nincs lehetőség, a megrendelés teljesítésének az időtartama meghosszabbodhat.

2.10 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt áruhoz, szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, az áru, szolgáltatás árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vevőhez megérkezettnek, amikor az részükre hozzáférhetővé válik.

2.11 Abban az esetben, ha a Szolgáltató az Vevő áru megvásárlására vonatkozó ajánlatát az előző bekezdésben rögzített e-mailben elfogadja, akkor a Felek között a szerződés a jelen ÁSZF-ben és a visszaigazoló e-mailben foglalt feltételekkel létrejön.

2.12 A megrendelés e-mail útján történő visszaigazolásával létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a magyar jogszabályok, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az Elkertv-ben foglaltak irányadóak. A szerződéskötés magyar nyelven történik. Amennyiben az Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: "Fogyasztó") a szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet is irányadó, ez esetben a Szolgáltató szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

2.13 A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a szerződés a Felek között azért nem jön létre, mert az Vevő helytelen e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem képes e-mailt fogadni.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. Az Vevő választása szerint igényelheti a megrendelt áru személyes átvételét a Szolgáltató valamely üzletében, vagy az általa megrendelt áru házhozszállítását választhatja.

3.2. A megrendelt áruk a Szolgáltató üzletében történő átvétele díjmentes. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét arra, amennyiben az áru üzletben történő átvétele mellett dönt, úgy a vételár Szolgáltató B3 Takarékszövetkezetnél vezetett 73900236-18214734 számú bankszámlájára történő átutalásával előre (az áru átvétele előtt), vagy átvételkor az üzletben készpénzben teljesíthető.


3.3. Szolgáltató az alábbi helyszíneken a következő üzletekkel rendelkezik.

(1) Budapesti üzlet nyitvatartási ideje [1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 30.]:
Hétfő: 10.00-18.00
Kedd: 10.00-18.00
Szerda: 10.00-18.00
Csütörtök: 10.00-18.00
Péntek: 10.00-18.00
Szombat: 10.00-13.00
Vasárnap: Zárva
E-mail: napfenycsillar@gmail.com
Telefon: +36/1/466-7149

(2) Veszprémi Kossuth u. 6. sz. alatti üzlet nyitvatartási ideje:
Hétfő: 9.00-17.30
Kedd: 9.00-17.30
Szerda: 9.00-17.30
Csütörtök: 9.00-17.30
Péntek: 9.00-17.30
Szombat: 9.00-12.00
Vasárnap: Zárva
E-mail:napfenycsillar@gmail.com
Telefon: +36/88/329-822

(3) Veszprémi Viola u. 2. sz. alatti üzlet nyitvatartási ideje:
Hétfő: 8.30-17.00
Kedd: 8.30-17.00
Szerda: 8.30-17.00
Csütörtök: 8.30-17.00
Péntek: 8.30-17.00
Szombat: 9.00-12.00
Vasárnap: Zárva
E-mail: napfenycsillar@gmail.com
Telefon: +36/88/788-940
A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég (a GLS Futárszolgálat) igénybevételével juttatja el az Vevő által megjelölt szállítási címre.

3.4. Házhoz szállítási díj:

(1) Bruttó 30.000Ft. összeget meghaladó vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.
(2) Bruttó 30.000Ft. összeget meg nem haladó összegű vásárlás esetén a kiszállítás díja bruttó 1600,-Ft.

3.5. A megrendelt áruk házhozszállítása esetén a csomagküldési díjat, fuvardíjat magában foglaló szállítási díjat a Vevő viseli, a szállítás díja a szállítási mód kiválasztásánál van feltüntetve, és a megrendelést összesítő képernyőn, a számlán és a megrendelést visszaigazoló e-mailben is szerepel. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a www.napfenycsillar.hu weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk szállítási díját nem befolyásolja.
Ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Szolgáltató felhívja az Vevő figyelmét arra, hogy a külön-külön leadott megrendelések utólagos összevonása nem igényelhető; ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot több megrendelt cikk egy szállításba történő összevonására.

3.6.  A www.napfenycsillar.hu weblapon forgalmazott áruk kizárólag Magyarországon kerülnek kiszállításra. A szállítás várható időpontjáról a GLS Futárszolgálat tájékoztatja a Vevőt, aki köteles a jelzett, illetve egyeztetett időpontban átvenni a megrendelt szállítmányokat.

3.7. A megrendelt árut/árukat a GLS Futárszolgálat munkatársai munkanapokon 8 és 18 óra között szállítják ki az Vevő által jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően megadott, a Szolgáltató által a visszaigazoló e-mailben rögzített címre. Ha a kézbesítés sikertelen a futár értesítőt hagy a címen, és a kiszállítást a következő munkanapon ismét megkísérli. Amennyiben a futárszolgálat a csomagot a megrendelő hibájából nem tudja kézbesíteni, és ezáltal a csomag sikertelen kézbesítés miatt visszaérkezik a feladás helyére, úgy a megismételt feladás, valamint a tárolás költségeit a címzett viseli.

3.8. Az általános szállítási határidő gyártónként változó és tájékoztató jellegű. A készleten lévő áruk esetében a szállítási határidő általában 2-3 munkanap, egyéb esetekben hozzávetőlegesen 7-10 munkanap. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja a 10 munkanapot, a Szolgáltató az adott megrendelés feldolgozását követően haladéktalanul telefonon vagy e-mailben tájékoztatja a Vevőt. Abban az esetben, ha a kiszállítás várható időpontja az Vevő részére nem megfelelő, akkor a Szolgáltató az Vevő e-mailben rögzített kérésének megfelelően a megrendelést módosítja, vagy törli.

3.9. A Szolgáltató felhívja az Vevő figyelmét arra, amennyiben a futárszolgálat kézbesítését választotta, akkor az áru átvételekor győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről. Abban az esetben, ha az Vevő a csomagolást sérültnek ítéli meg, a csomag felbontását követően ellenőrizze az áru épségét. Amennyiben a megrendelt árun sérülés található, a Vevő köteles a futárszolgálattól annak jegyzőkönyvben való rögzítését kérni. Abban az esetben, ha a jegyzőkönyv felvétele Vevőnek felróható okból elmarad, akkor a Szolgáltató az ebből eredő károkért való felelősségét teljes mértékben kizárja.

3.10. Amennyiben a Szolgáltató a Vevő által megrendelt áruk kiszállítását csak több részletben tudja teljesíteni, akkor az ezzel felmerülő többlet futárköltséget a Szolgáltató átvállalja legfeljebb 20.000.-Ft. összeg erejéig.

3.11. GLS futárszolgálattal való kiszállítás esetében a vételár kizárólag utánvéttel teljesíthető. Ebben az esetben a Vevő készpénzzel fizet a futárszolgálatnak. Az áru átadásának feltétele a számlán rögzített vételár, illetve az esetleges szállítási díj maradéktalan kiegyenlítése.

3.12. Szolgáltató a Vevő részére a megrendelés visszaigazolását követően, illetve a kiszállítás megkezdését megelőzően állítja ki a számlát, amelynek értéke a megrendelt házhozszállítás tekintetében közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla átadása az áru leszállításával, illetve átadásával egyidejűleg történik.

3.13. A vételár, illetve a szállítási díj határidőben történő maradéktalan megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Vevő megrendelését törölni, illetve a szerződéstől elállni, és ezzel felmerülő kárát a Vevővel szemben érvényesíteni.
Szolgáltató a jelen bekezdésben rögzített bármely jogosultságának érvényesítéséről a Vevőt e-mail útján tájékoztatja.

3.14. A Szolgáltató jogosult 70.000.- Ft. összeget meghaladó megrendelés esetében átutalás útján vagy készpénzben a Vevőtől 30% előleget kérni. Az előleg megfizetéséről a Szolgáltató számlát állít ki. Abban az esetben, ha a Vevő az előleg megfizetését megtagadja, akkor a Szolgáltató jogosult a Vevő megrendelését törölni. Szolgáltató a megrendelés törléséről a Vevőt e-mail útján tájékoztatja.

3.15. Amennyiben www.napfenycsillar.hu weblapon rendszerhiba vagy egyéb okból hibás áron kerül feltüntetésre az áru, a Szolgáltató hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt az áru tényleges vételáráról, azzal, hogy a Vevő a tényleges vételár ismeretében a megrendelését e-mail útján megerősítheti, vagy a szerződéstől elállhat.

4. Elállás joga

4.1. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailjét követően a megrendelés elektronikus úton nem törölhető. A nem fogyasztó Vevő a létrejött szerződés tekintetében kizárólag a Szolgáltató jóváhagyásával gyakorolhatja elállási jogát addig az időpontig, amíg a Szolgáltató a megrendelt árut a futárszolgálat részére át nem adja. A nem fogyasztó Vevő az elállási nyilatkozatát a Szolgáltató napfenycsillar@gmail.com e-mail címére küldi meg. Ha a Szolgáltató a nem fogyasztó Vevő elállását e-mailen jóváhagyja, a megrendelés törlésre kerül, és a nem fogyasztó Vevőt fizetési kötelezettség nem terheli.

4.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26). kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Fogyasztót a távollevők között kötött szerződés tekintetében az elállási jog az alábbiak szerint illeti meg.

4.3. A Fogyasztó jogosult az áru adásvételére irányuló szerződés esetén az árunak, több áru szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott árunak, több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

4.4. A Fogyasztó egyértelmű és világos elállási nyilatkozatát a napfenycsillar@gmail.com e-mail címére továbbítja, vagy a vonatkozó kormányrendeletben rögzített, megfelelően kitöltött elállási nyilatkozat-mintát használja, és továbbítja azt Szolgáltató részére. A jelen bekezdésben rögzített elállási nyilatkozat-minta a Szolgáltató által a Fogyasztó részére megküldött áru csomagolásához mellékelésre kerül. A Szolgáltató az elállást e-mail útján visszaigazolja.

4.5. A Fogyasztó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltató vagy Szolgáltató által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató előzetes egyeztetés során vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A Fogyasztó kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

4.6. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül banki átutalás útján visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is a Fogyasztó által megadott bankszámla számra.

4.7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5. Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás

5.1. A Szolgáltató általa forgalmazott áruk tekintetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított szavatossági, illetve jótállási feltételeket biztosít a Vevő részére.

5.2. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak.

5.3. A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.4. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását; vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Vevő (beleértve a Fogyasztónak minősülő Vevőket is) viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.5. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

5.6. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó esetében a két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

5.7. Fogyasztóval kötött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

5.8. A Szolgáltató által a Fogyasztó részére értékesített áru hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - az árut cserélje ki (termékszavatosság). Az áru akkor hibás, ha nem felel meg az árunak a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.9. Termékszavatossági igényt a Fogyasztó az áru a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultság elvész.

5.10. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, jótállási (garanciális) jogok illetik meg a bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó áruvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint az annak mellékletében felsorolt áruk (világítástechnikai áruk) vonatkozásában.

5.11. Jótállás (vagy garancia) esetén a Szolgáltató garantálja, hogy annak időtartama alatt az áru kifogástalanul működik. A Szolgáltató csak akkor mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az áru értékesítésekor még nem volt meg az áruban, az a teljesítés után keletkezett. A hivatkozott kormányrendeleten alapuló jótállás időtartama az áru Fogyasztó részére történt átadásától számított 1 (egy) év. A gyártó által vállalt garancia esetén a jótállás időtartama lehet hosszabb, és minden Vevőt [nem kizárólag a Fogyasztókat] megillető; a gyártó által vállalt jótállás feltételeit az Vevő az adott árucikk információs oldaláról és az áruhoz mellékelt jótállási jegyről ismerheti meg.

5.12. A jótállásra (különösen a jótállás esetén érvényesíthető igényekre) egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok az irányadók. A jótállás az Vevő, illetve a Fogyasztó (egyéb) jogszabályon alapuló jogait nem érinti.

5.13. A Fogyasztó, illetve a Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ide nem értve a kormányrendelet alapján fennálló jótállásból fakadó jogokat.

5.14. A Vevő (beleértve a Fogyasztót is) jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti jótállási jegy, illetve – ha a jótállási jegy átadása elmaradt vagy a jótállási jegy szabálytalanul lett kitöltve – a teljes vételár kifizetését igazoló számla bemutatása esetén érvényesítheti. Szavatossági igény érvényesítésének feltétele a teljes vételár kifizetését igazoló számla Szolgáltatónak történő bemutatása.

5.15. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy az árut nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a kezelési, használati, illetve karbantartási utasításokat, a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el, az árut átalakították, megváltoztatták, az áru egésze vagy valamely alkatrésze természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy, vagy a Vevő nem tesz eleget kárenyhítési kötelezettségének.

6. Adatvédelem

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy a regisztráció és megrendelés során közölt adatait a szerződés teljesítése, az abból származó díjak, költségek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint esetleges későbbi bizonyítás érdekében kezeli, tárolja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató a Vevő adatait harmadik félnek – a futárszolgálatot ide nem értve - nem adja át.  A Szolgáltató az áru Vevőhöz történő eljuttatása érdekében a szállítási címet, és szállítási nevet, illetve e-mail címet és/vagy telefonszámot a futárszolgálat részére kiadja. Vevő a jelen bekezdésben foglaltakat tudomásul veszi, és a regisztráció, valamint a megrendelés során közölt adatai kezeléséhez, tárolásához, valamint a szükséges adatok futárszolgálattal való közléséhez hozzájárul.

7. Egyéb

Amennyiben a Fogyasztónak minősülő a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye, a Szolgáltató székhelye, telephelye, illetve a jogsértés elkövetésének helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, mint ellenőrzési szervhez. Első fokon a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Fogyasztó jogosult a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testülethez (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.) fordulni.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a 2017. szeptember 20. napját követően leadott megrendelések, vagy egyedi szerződések esetében kell alkalmazni.

© Napfény Csillár Webshop 2023
Powered by wAdmin | v3.5.1 | vvortex.hu